Agava

Za svoju cvatnju agava se priprema desetljećima (točno sto godina je ipak samo po predaji). I onda, to isto ljeto, kada napokon procvjeta i kada je uistinu veličanstvena, nažalost i ugiba. Iako joj cvjetovi traju dugo, razdoblje cvatnje jedne agave ipak je samo trenutak u njenom dugom životu.No agava je ipak puno više od zanimljive biljke koju smo navikli viđati na razglednicama naših dalmatinskih mjesta.

Ona se u naš kamenjar uklopila gotovo savršeno, ali ono što je možda najvažnije je da je postala i dijelom naše kulturne baštine. Naime, možda je manje poznato da agava časnim sestrama benediktinkama s otoka Hvara služi kao sirovina za dobivanje niti u izradi čipki koje su jedinstvene u svijetu. Hvarska čipka od agavinih niti uvrštena je na listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara.

U narodnoj medicini često se koristi u liječenju različitih bolesti, ali treba postupati s oprezom jer svježi dijelovi lista izazivaju crvenilo na koži. Na tržištu postoje i brojni prehrambeni proizvodi na osnovi agave kao što su alternativni zaslađivači i sl. Svježi dijelovi lista mogu se koristiti kao vrlo učinkovito sredstvo za biološko suzbijanje različitih štetnika. Vrsta Agave tequilana služi za proizvodnju čuvene tekile. Ovoj ljepotici krša za život je potrebno vrlo malo, dovoljne su joj tek pukotina u sunčanoj stijeni i šaka zemlje.

Izvor: http://www.dubrovniknet.hr/kolumna.php?id=25408#.WKVVK2_hDIU