Značenje svake svijeće na adventskom vijencu

Vrijeme pripreme za Božić, dolazak i rođenje Isusa Krista nazivamo advent ili došašće. Prije Božića započinje advent točnije, četiri tjedna prije. Adventski vijenci s četiri svijeće izrađuju se kao simbol toga. Dvadeset i četiri svijeće su nekada stajale na adventskom vijencu. Od čega je bilo 20 malih bijelih i četiri velike crvene. Nedjeljom su se palile velike svijeće, a svaki dan male bijele svijeće. To je bio svakodnevni podsjetnik vjernicima zbog dolaska Božića kako je vrijeme za duhovnu pripremu.
Značenje četiri svijeće na vijencu : 
Prva svijeća je postilica ili prorokova svijeća – simbolizira nadu i iščekivanje.
Druga svijeća je pomirilica ili betlehemska – označava mir.
Treća svijeća je pastirska – slavi radost i veselje.
Četvrta svijeća je svijeća anđela i donosi – ljubav.